Welzijn in wijk en stad > Aanbodformulier Mooi Zo Goed Zo

U bent zojuist doorverwezen naar de website van De Schoor. Hier kunt u met dit formulier uw aanbod indienen voor Mooi Zo Goed Zo.

Wilt u meer weten over De Schoor dan kunt u links op deze pagina bij ‘maak uw keuze’ kijken. Deze linker kolom staat los van de informatie van dit formulier en verwijst slechts naar specifieke onderwerpen. 

Aanbod indienen

Titel aanbod  
 
Beschrijf uw aanbod:
 
 
 
Organisatie/bedrijfsnaam:
 
 
     De heer
 Mevrouw
 
Naam contactpersoon:
 
 
Adres:
 
 
Postcode:
 
 
Plaats:
 
 
Telefoon:
 
 
E-mailadres:
 
 
Uw website naam:
 
 
Uw website URL:
 
 
Doelgroep:
(kies wat het meest van
toepassing is)
   Kinderen
 Jongeren
 Ouderen
 Volwassenen
 Bewoners (intergenerationeel)
 Non profit kunst/cultuur
 Non profit sport
 Non profit welzijn
 Non profit zorg
 Overig
 
Soort klus/aanbod:
(kies wat het meest van
toepassing is)
   Materiaal
 Kennis en/of advies
 Handen uit de mouwen binnen
 Handen uit de mouwen buiten
 Kunst en cultuur
 
Stadsdeel:
(kies wat het meest van
toepassing is)
   Almere Buiten
 Almere Haven
 Almere Hout
 Almere Poort
 Almere Stad
 Stedelijk
 Overig
 
Tot wanneer blijft uw aanbod geldig?
(dd-mm-jjjj)
 
 
Geef een omschrijving van uw randvoorwaarden:  
 
Heeft u contact met andere organisaties en/of instanties?    Nee
 Ja, welke? 
 
Welke tegenprestatie verwacht u van de
non-profit organisatie?
 
 
 Ja, ik ontvang graag de digitale  nieuwsbrief van Mooi Zo Goed Zo (maximaal 1x per maand)?
   
    Mochten er relevante foto’s of documenten zijn dan kunt u deze mailen naar almere@mooizogoedzo.nl met als onderwerp de vermelding van de naam van de contactpersoon.
 
   

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl