Werk & Stage > Stage

Binnen onze organisatie kennen we een grote verscheidenheid aan functies, om een paar te noemen: pedagogisch medewerker, sociaal cultureel werker, sport- en vrijetijdsbegeleider, kinder- en jongerenwerker, activiteitencoördinator brede school. De functies zijn op mbo- en hbo-niveau.

De Schoor is een door kenniscentrum SBB gecertificeerd en erkend stagebedrijf. Je kunt als toekomstig welzijnswerker/pedagogisch medewerker bij De Schoor praktijkervaring opdoen. Als student aan zowel een mbo- als een hbo-opleiding kun je via een stage theoretische kennis in de praktijk brengen en toetsen. Je krijgt daarbij de gelegenheid om met verschillende werkvormen en methodieken kennis te maken en kunt daarbij rekenen op een goede begeleiding van gemotiveerde en professionele beroepskrachten.

Jaarlijks lopen zo'n 250 studenten stage binnen onze organisatie. De meeste stages duren zo’n 10 maanden, beginnend in september en eindigend in de maand juni. De stagiaires zijn tussen de 1 en 4 dagen per week bij ons aan de slag.

Voor welke opleidingen?
Wij bieden stageplaatsen aan studenten van vele verschillende opleidingen. Meer weten voor welke opleidingen we stages bieden? Lees dan hier verder

Wat verwachten we van onze stagiairs?
Als je stage loopt bij De Schoor, verwachten wij dat je geïnteresseerd en gemotiveerd bent om iets te leren van het werk dat wij doen, dat je je aan gemaakte afspraken houdt en je best doet!
Welzijnswerk is mensenwerk. Dit betekent dat je veel informatie van/over mensen krijgt. We gaan ervan uit dat je hun privacy respecteert en gegevens over mensen voor jezelf houdt.

Heb je belangstelling om bij ons stage te lopen?

Kijk dan in het stagevacature overzicht of er een geschikte stage voor jou is. Mocht dat niet het geval zijn, vul dan het Aanmeldformulier stage in.

 

© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl